bang ma loi dieu hoa toshiba

Khi điều hòa Toshiba báo lỗi nháy đèn để biết được máy đang gặp lỗi gì chúng ta phải check lỗi điều hòa Toshiba bằng điều khiển cầm tay lúc này mới biết được nguyên nhân máy hỏng. Đối với một số dòng máy VRV và một số dòng máy có báo lỗi trên màn hình ở mặt lạnh, ngoài cục nóng bạn chỉ cần tra bảng mã lỗi điều hòa Toshiba là sẽ biết được lỗi máy đang gặp để khắc phục.

bang ma loi dieu hoa toshiba

Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba inverter Đầy Đủ

 • Lỗi 000C: Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 000D: Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 0011: Lỗi moto quạt.
 • Lỗi 0012: Lỗi PC board.
 • Lỗi 0013: Lỗi nhiệt độ TC.
 • Lỗi 0021: Lỗi hoạt động IOL.
 • Lỗi 0104: Lỗi cáp trong, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng.
 • Lỗi 0105: Lỗi cáp trong, lỗi liên kết tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng.
 • Lỗi 010C: Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 010D: Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 0111: Lỗi môtơ quạt dàn lạnh.
 • Lỗi 0112: Lỗi PC board dàn lạnh.
 • Lỗi 0214: Ngắt mạch bảo vệ hoặc dòng Inverter thấp.
 • Lỗi 0216: Lỗi vị trí máy nén khí.
 • Lỗi 0217: Phát hiện lỗi dòng của máy nén khí.
 • Lỗi 0218: Lỗi cảm biến TE, ngắt mạch hoặc mạch cảm biến TS hoặc TE mở.
 • Lỗi 0219: Lỗi cảm biến TD, ngắt mạch hoặc cảm biến TD mở.
 • Lỗi 021A: Lỗi môtơ quạt dàn nóng.
 • Lỗi 021B: Lỗi cảm biến TE.
 •  Lỗi 021C: Lỗi mạch drive máy nén khí.
 • Lỗi 0307: Lỗi công suất tức thời, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng.
 • Lỗi 0308: Thay đổi nhiệt bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh.
 • Lỗi 0309: Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh.
 • Lỗi 031D: Lỗi máy nén khí, máy nén đang bị khoá rotor.
 •  Lỗi 031E: Nhiệt độ máy nén khí cao.
 • Lỗi 031F: Dòng máy nén khí quá cao.
 • Lỗi 04: Tín hiệu tiếp nối không trở về từ dàn nóng, lỗi liên kết từ dàn nóng đến dàn lạnh.
 • Lỗi 05: Tín hiệu hoạt động không đi vào dàn nóng.
 • Lỗi 07: Tín hiệu hoạt động lỗi giữa chừng.
 • Lỗi 08: Van bốn chiều bị ngược, thay đổi nhiệt độ nghịch chiều.
 • Lỗi 09: Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh, máy nén không hoạt động.
 • Lỗi 0B: Lỗi mực nước ở dàn lạnh.
 • Lỗi 0C: Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 0D: Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 0E: Lỗi cảm biến Gas.
 • Lỗi 0F: Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ.
 • Lỗi 11: Lỗi quạt dàn lạnh.
 • Lỗi 12: Các lỗi bất thường khác của board dàn lạnh.
 • Lỗi 13: Thiếu/Hết Gas.
 •  Lỗi 14: Quá dòng mạch Inverter.
 • Lỗi 16: Bất thường hoặc bị ngắt mạch phát hiện vị trí ở cuộn dây máy nén.
 • Lỗi 17: Lỗi mạch phát hiện dòng điện.
 • Lỗi 18: Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng, lỗi cảm biến TE, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 19: Lỗi cảm biến xả của dàn nóng, lỗi cảm biến TL hoặc TD, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 20: Áp suất thấp.
 • Lỗi 21: Áp suất cao.
 • Lỗi 25: Lỗi mô tơ quạt thông gió.
 • Lỗi 97: Lỗi thông tin tín hiệu.
 • Lỗi 98: Trùng lặp địa chỉ.
 • Lỗi 99: Không có thông tin từ dàn lạnh.
 • Lỗi 1A: Lỗi hệ thống dẫn động quạt của cục nóng.
 • Lỗi 1B: Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng.
 • Lỗi 1C: Lỗi truyền động bộ nén cục nóng.
 • Lỗi 1D: Sau khi khởi động bộ nén, lỗi báo thiết bị bảo vệ quá dòng hoạt động.
 •  Lỗi 1E: Lỗi nhiệt độ xã, nhiệt độ xả máy nén khí cao.
 • Lỗi 1F: Bộ nén bị hỏng.
 •  Lỗi B5: Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ thấp.
 • Lỗi B6: Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ cao.
 • Lỗi B7: Lỗi 1 bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động.
 • Lỗi EF: Lỗi quạt gầm phía trước.
 • Lỗi TEN: Lỗi nguồn điện quá áp.

Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Toshiba nội địa, VRV Chi Tiết

 • Điều hòa Toshiba báo lỗi C05 17157: Gửi báo lỗi trong TCC-LINK thiết bị điều khiển trung tâm
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi C06 17.158: Nhận lỗi trong TCC-LINK thiết bị điều khiển trung tâm
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi C12 17.164: Đồng loạt báo động có mục đích chung giao diện điều khiển thiết bị
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E01 17.665: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa trong nhà và (phát hiện ở bên cạnh điều khiển từ xa)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E02 17.666: Gửi báo lỗi của bộ điều khiển từ xa
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E03 17.667: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa trong nhà và (phát hiện ở bên trong nhà)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E04 17.668: Communication lỗi mạch giữa trong nhà và ngoài trời (được phát hiện ở bên trong nhà)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E06 17.670: Giảm số của các đơn vị trong nhà
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E07 17.671: Communication lỗi mạch giữa trong nhà / ngoài trời (được phát hiện ở bên ngoài trời)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E08 17.672: Địa chỉ nhà Nhân đôi
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E09 17.673: Chủ Nhân đôi điều khiển từ xa
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E10 17.674: Truyền thông giữa PCboard trong nhà
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E12 17.676: Địa chỉ tự động khởi động báo lỗi
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E15 17.679: Không có địa chỉ tự động trong nhà
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E16 17.680: Công suất trên / No. của các đơn vị trong nhà kết nối
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E18 17.682: Truyền thông giữa trong nhà và các đơn vị theo tiêu đề
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E19 17.683: Đơn vị tiêu đề Outdoor lỗi lượng
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E20 17.684: Dòng khác kết nối trong địa chỉ tự động
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E23 17.687: Gửi báo lỗi trong giao tiếp giữa các đơn vị ngoài trời
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E25 17.689: Người theo dõi Nhân đôi địa chỉ ngoài trời
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E26 17.690:Giảm số của các đơn vị ngoài trời kết nối
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E28 17.692: Follower lỗi đơn vị ngoài trời
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi E31 17.695: IPDU lỗi giao tiếp
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F01 17.921: Nhà báo lỗi cảm biến TCJ
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F02 17.922: TC2 Indoor lỗi cảm biến
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F03 17.923: TC1 Indoor lỗi cảm biến
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F04 17.924: TD1 Lỗi cảm biến
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F05 17.925: TD2 Lỗi cảm biến
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F06 17.926: TE1 Lỗi cảm biến
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F07 17.927: TL Lỗi cảm biến
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F08 17.928: Đến cảm biến lỗi
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F10 17.930: Nhà báo lỗi cảm biến TA
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F12 17.932: TS1 Lỗi cảm biến
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F13 17.933: TH Lỗi cảm biến
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F15 17.935: Tạm ngoài trời. cảm biến Lỡ (TE1, TL)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F16 17.936: Áp lực cảm biến ngoài trời Lỡ (Pd, Ps)
 •  Điều hòa Toshiba báo lỗi F23 17.943: Lỗi cảm biến Ps
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F24 17.944: Lỗi cảm biến Pd
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F29 17.949: Indoor lỗi khác
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi F31 17.951: Outdoor EEPROM lỗi
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi H01 18.433: Compressor phá vỡ
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi H02 18.434: Lỗi switch Magnet / quá dòng hoạt động tiếp sức / Compressor (khóa)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi H03 18.435: Phát hiện lỗi mạch
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi H04 18.436: Comp-1 trường hợp hoạt động nhiệt
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi H06 18.438: Áp thấp hoạt động bảo vệ
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi H07 18.439: Dầu thấp cấp bảo vệ
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi H08 18.440: Mức dầu temp. lỗi cảm biến
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi H14 18.446: Comp-2 trường hợp hoạt động nhiệt
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi H16 18.448: Oil phát hiện lỗi mạch lỗi / Magnet chuyển đổi mức độ lỗi rơle / quá dòng
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L03 19.459: Đơn vị tiêu đề trùng lặp trong nhà
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L04 19.460: Trùng lặp địa chỉ đường ngoài trời
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L05 19.461: Đơn vị trùng lắp trong nhà với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị trong nhà với ưu tiên)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L06 19.462: Đơn vị trùng lắp trong nhà với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị khác ngoài đơn vị trong nhà với ưu tiên)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L07 19.463: Nhóm dòng trong đơn vị trong nhà riêng
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L08 19.464: Indoor nhóm / Địa chỉ unset
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L09 19.465: Suất Indoor unset
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L10 19.466: Suất ngoài trời unset
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L20 19.476: Trùng lặp địa chỉ điều khiển trung tâm
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L28 19.484: Số lượng tối đa của các đơn vị ngoài trời vượt quá
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L29 19.485: Số lỗi IPDU
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L30 19.486: Interlock phụ trong đơn vị trong nhà
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi L31 19.487: Lỗi IC
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P01 20.481: Fan Indoor lỗi động cơ
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P03 20.483: Discharge temp. Lỗi TD1
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P04 20.484: Cao áp lỗi phát hiện chuyển đổi
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P05 20.485: Dò Phase-lỗi thiếu tự / Phase
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P07 20.487: Heat chìm lỗi quá nóng
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P10 20490: Indoor lỗi tràn bộ
 •  Điều hòa Toshiba báo lỗi P12 20.492: Fan Indoor lỗi động cơ
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P13 20.493: Outdoor lỏng lỗi phát hiện trở lại
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P15 20.495: Phát hiện rò rỉ khí
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P17 20.497: Discharge temp. Lỗi TD2
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P19 20.499: 4-way lỗi van nghịch đảo
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P20 20500: Lỗi nghịch đảo cao áp
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P22 20.502: Fan ngoài trời IPDU lỗi
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P26 20.506: G-Tr ngắn mạch bảo vệ lỗi
 •  Điều hòa Toshiba báo lỗi P29 20.509: Lỗi Comp vị trí mạch phát hiện
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi P31 20.511: Follower lỗi đơn vị trong nhà (Nhóm lỗi)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi S00 21.248: Intelligent máy chủ lỗi truyền thông
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi S01 21.249: Truyền thông giữa các đơn vị trong nhà và BMS
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi S02 21.250: TCS-NET relay Giao diện truyền thông
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi S03 21.251: Nhóm lỗi thiết bị trạm
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi S04 21.252: BMS-IFWH Truyền thông
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi S05 21.253: BMS-IOKIT Truyền thông
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi S06 21.254: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi S07 21.255: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi S08 21.256: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi S09 21.257: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V00 22.016: VCI Zero, Value – Không Đơn vị hiện tại
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V80 22.096: VCI Chờ đơn vị dữ liệu
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V81 22.097: VCI Thăm dò ý kiến thất bại – không có phản ứng sau 8 lần thử lại
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V82 22.098: VCI Thăm dò ý kiến thất bại – không có phản hồi trong thời gian chờ
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V83 22.099: VCI Unit Comms lỗi được tạo ra bởi một giao diện / C
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V84 22100: VCI Unit mất tích lỗi được tạo ra bởi giao diện A / C
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V85 22.101: VCI Fault – mã zero lỗi nhận được
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V86 22.102: VCI lỗi – không có giá trị readback setpoint
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V87 22.103: VCI lỗi – không có giá trị nhiệt độ
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V88 22.104: VCI Fault – giá trị nhiệt độ rỗng
 • Điều hòa Toshiba báo lỗi V89 22.105: VCI lỗi – lỗi không xác định

+ Như bạn thấy các mã lỗi bên trên ở dòng máy lạnh, điều hòa Toshiba thường rất khó xử lý nếu bạn không có chuyên môn cao hoặc nắm rõ kiến thức về bảng mã lỗi điều hòa Toshiba.

+ Với kinh nghiệm của mình để khắc phục được bạn cần rất nhiều thứ nên chúng tôi khuyên bạn có thể gọi trung tâm bảo hành cũng như địa chỉ sửa điều hòa Toshiba để được trợ giúp.

5/5 - (1 bình chọn)