Thẻ: Áp suất gas điều hòa

 

+ Cập nhật áp suất gas điều hòa tĩnh và áp suất hút ở điều hòa tất cả các loại gas điều hòa hiện nay trên thị trường.

+ Bên dưới đây là áp suất gas điều hòa như R22. R410a, R32 …Đầy đủ thông số và cách nạp gas từng loại.