12-thang-tieng-anh

Trên thực tế hiện nay có rất nhiều người không nhớ được hết 12 tháng trong tiếng Anh là gì? Hay cách đọc ngày tháng trong tiếng Anh như thế nào? Cho nên trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc 12 tháng trong tiếng Anh để các bạn cùng tham khảo nhé

12-thang-tieng-anh

Chi tiết 12 tháng trong tiếng Anh

 • Tháng 1: January viết tắt là Jan
 • Tháng 2: February viết tắt là Feb
 • Tháng 3: March viết tắt là Mar
 • Tháng 4: April viết tắt là Apr
 • Tháng 5: May viết tắt là May
 • Tháng 6: June viết tắt là Jun
 • Tháng 7: July viết tắt là Jul
 • Tháng 8: August viết tắt là Aug
 • Tháng 9: September viết tắt là Sep
 • Tháng 10: October viết tắt là Oct
 • Tháng 11: November viết tắt là Nov
 • Tháng 12: December viết tắt là Dec

Tham khảo ngay: Cố lên trong tiếng Anh là gì?

Cách đọc và phiên âm chính xác 12 tháng trong tiếng Anh

Để có một phát âm chuẩn thì việc tìm hiểu kiến thức về bảng phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet). Những phiên âm trong bảng này là kiến thức nền tảng để có thể đọc được phiên âm. Phiên âm sẽ được chia thành 2 cách: phiên âm Anh- Mỹ (US) và phiên âm Anh- Anh (UK).

Tháng Trong Tiếng Anh Phiên âm Anh- Mỹ (US) Phiên âm Anh- Anh (UK)
January ˈdʒæn.ju.ə.ri/ ˈdʒæn.ju.er.i/
February ˈfeb.ru.ər.i/ ˈfeb.ruː.er.i/
March mɑːtʃ/ mɑːrtʃ/
April ˈeɪ.prəl/ ˈeɪ.prəl/
May meɪ/ meɪ/
June dʒuːn/ dʒuːn/
July dʒuˈlaɪ/ dʒʊˈlaɪ/
August ɔːˈɡʌst/ ɑːˈɡʌst/
September sepˈtem.bər/ sepˈtem.bɚ/
October nəʊˈvem.bər/

/nəˈvem.bər/

noʊˈvem.bɚ/
December dɪˈsem.bər/ dɪˈsem.bɚ/

Tham khảo thêm: Bảng chữ cái Hàn Quốc và cách phát âm chuẩn 100%

Cách viết 12 tháng trong tiếng Anh đúng cách

Muốn viết được 12 tháng trong tiếng Anh đúng các bạn có thể tham khảo 2 kiểu viết tháng trong tiếng anh thông dụng nhất hiện nay cụ thể:

 • Cách 1: Viết thứ trước, sau đó đến tháng và ngày (ở đây là số thứ tự), cuối cùng sẽ là năm: Thứ + Tháng + Ngày (Số thứ tự). Ta lấy ví dụ dễ hiểu như sau: Monday, January 6th, 2020.
 • Cách 2: Thứ vẫn giữ vị trí đầu tiên, nhưng đảo ngược ngày sẽ nằm ở đây rồi đến tên tháng và năm vẫn đặt dưới cùng: Thứ + Ngày (số thứ tự) + Tháng + Năm. Ví dụ: Friday, 2nd July, 2020.

Lưu ý: Có một số người Anh và dân bản xứ Mỹ thường thay thế số đếm để chỉ các ngày trong tháng hơn là dùng số thứ tự. Ví dụ: Tuesday, 2 December, 2020/ Wednesday, September 2, 2020.

Hy vọng với những tông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp bạn biết được các tháng trong tiếng Anh và cách đọc chuẩn nhé

Đánh giá bài viết