Điều chế axit axetic từ ancol etylic

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O là một phản ứng quan trọng dùng để điều chế axit axetic từ ancol etylic. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp điều chế axit axetic trong nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Chúng ta cùng tìm hiểu C2H5OH ra CH3COOH chi tiết trong bài viết dưới đây nhé

c2h5oh-ra-ch3cooh

Phương trình hóa học

C2H5OH             +            O2           →        CH3COOH         +            H2O

rượu etylic                      oxi                         acid acetic                      nước
(lỏng)                              (khí)                      (lỏng)                               (lỏng)
(không màu)                  (không màu)          (không màu)                (không màu)

1. Điều kiện phản ứng C2H5OH ra CH3COOH

Điều kiện khác: men giấm

2. Cách thực hiện phản ứng C2H5OH ra CH3COOH

Để sản xuất giấm ăn, người ta thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng. Ngoài ra, CH3COOH chính là giấm ăn, và đây cũng là phương pháp sản xuất giấm ăn bằng cách lên men dung dịch rượu etylic loãng

Tham khảo thêm:

3. Bài tập phản ứng C2H5OH ra CH3COOH

Câu 1. Số đồng phân axit ứng với công thức C4H8O2

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

Lời giải

Đáp án A

Câu 2. Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2.

B. CnH2n+2O2.

C. CnH2n+1O2.

D. CnH2n-1O2.

Lời giải

Đáp án A

Câu 3. Dãy số gồm các chất có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái qua phải là:

A. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

B. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

C. CH3CHO, C2H6, C2H5OH, CH3COOH.

D. C2H6, CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.

Lời giải

Đáp án B

Câu 4: Để phân biệt C2H5OH và CH3COOH, ta dùng hóa chất nào sau đây là đúng?

A. Na

B. Dung dịch AgNO3

C. CaCO3

D. Dung dịch NaCl

Lời giải

Để phân biệt C2H5OH và CH3COOH ta dùng CaCO3

Vì CH3COOH phản ứng với CaCO3 tạo ra khí

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Suy ra ta chọn đáp án C

Câu 5: Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

A. Dùng H2SO4 đặc làm xúc tác

B. Chưng cất este tạo ra

C. Tăng nồng độ axit hoặc ancol

D. Lấy số mol ancol và axit bằng nhau

Lời giải

Đáp án D

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi bạn có thể biết được C2H5OH ra CH3COOH để vận dụng vào làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhanh chóng nhé

Đánh giá bài viết