Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ kích thước tủ lạnh side by side của các hãng tủ lạnh thông dụng trên thị trường Việt Nam như Samsung, LG, Toshiba, Sharp, Hitachi, Bosch,…chiều dài và chiều rộng chính xác để các bạn tham khảo nhé

Thông số kích thước tủ lạnh side by side Sharp, Samsung, Hitachi, LG, Bosch, Panasonic

Xem thêm: Kích thước tủ lạnh 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh

1. Kích thước tủ lạnh side by side Sharp

Kích thước tủ lạnh Sharp Inverter 585 lít SJ-XP590PG-BK

 • Chiều cao 175 cm
 • Chiều rộng 80 cm
 • Chiều sâu 73.5 cm

Kích thước tủ lạnh Sharp Inverter 601 lít SJ-GF60A-T

 • Chiều cao 182 cm
 • Chiều rộng 75 cm
 • Chiều sâu 72.8 cm

Kích thước tủ lạnh Sharp Inverter 613 lít SJ-XP595PG-BK

 • Chiều cao 187 cm
 • Chiều rộng 82 cm
 • Chiều sâu 74 cm

Kích thước tủ lạnh Sharp Inverter 626 lít SJ-FX630V-ST

 • Chiều cao 172 cm
 • Chiều rộng 89 cm
 • Chiều sâu 70 cm

Kích thước tủ lạnh Sharp Inverter 665 lít SJ-F5X75VGW-BK

 • Chiều cao 185 cm
 • Chiều rộng 90.8 cm
 • Chiều sâu 79.6 cm

Kích thước tủ lạnh Sharp Inverter 678 lít SJ-FX680V-ST

 • Chiều cao 183 cm
 • Chiều rộng 89 cm
 • Chiều sâu 77 cm

Kích thước tủ lạnh Sharp Inverter 758 lít SJ-F5X76VM-SL

 • Chiều cao 184.5 cm
 • Chiều rộng 91 cm
 • Chiều sâu 80 cm

2. Kích thước tủ lạnh side by side Samsung

Kích thước tủ lạnh Samsung Inverter 548 lít RS552NRUA9M/SV

 • Chiều cao 178.9 cm
 • Chiều rộng 91.2 cm
 • Chiều sâu 70 cm

Kích thước tủ lạnh Samsung Inverter 564 lít RF56K9041SG/SV

 • Chiều cao 182.5 cm
 • Chiều rộng 90.8 cm
 • Chiều sâu 73.3 cm

Kích thước tủ lạnh Samsung RH57H90507H/SV 570 lít

 • Chiều cao 177.4 cm
 • Chiều rộng 97.4 cm
 • Chiều sâu 72.1 cm

Kích thước tủ lạnh Samsung inverter 620 lít RH58K6687SL/SV

 • Chiều cao 182.5 cm
 • Chiều rộng 90.8 cm
 • Chiều sâu 72.1 cm

Kích thước tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001M9/SV

 • Chiều rộng: 91,2cm
 • Chiều sâu: 71,6cm
 • Chiều cao: 178cm

3. Kích thước tủ lạnh side by side Hitachi

Kích thước tủ lạnh Hitachi Inverter 589 lít R-S700GPGV2

 • Chiều cao 177.5 cm
 • Chiều rộng 92 cm
 • Chiều sâu 76.5 cm

Kích thước tủ lạnh Hitachi Inverter 600 lít R-M700PGV2

 • Chiều cao 177.5 cm
 • Chiều rộng 92 cm
 • Chiều sâu 76.5 cm

Kích thước tủ lạnh Hitachi Inverter 605 lít R-S700PGV2 GS

 • Chiều cao 177.5 cm
 • Chiều rộng 92 cm
 • Chiều sâu 76.5 cm

Kích thước tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 GBK/GBW

 • Chiều rộng: 85,5cm
 • Chiều sâu: 72,7cm
 • Chiều cao: 182,5cm

4. Kích thước tủ lạnh side by side hãng LG

Kích thước tủ lạnh LG Inverter InstaView Door-in-Door 601 lít GR-X247JS

 • Chiều cao 179 cm
 • Chiều rộng 91.2 cm
 • Chiều sâu 73.5 cm

Kích thước tủ lạnh LG Inverter 613 lít GR-B247JDS

 • Chiều cao 178 cm
 • Chiều rộng 91.5 cm
 • Chiều sâu 71.5 cm

Kích thước tủ lạnh LG Inverter 626 lít GR-B247JS

 • Chiều cao 179 cm
 • Chiều rộng 91.2 cm
 • Chiều sâu 73.8 cm

Kích thước tủ lạnh Side by Side LG GR-R247LGB 675 Lít

 • Chiều cao 179 cm
 • Chiều rộng 91.2 cm
 • Chiều sâu 71.5 cm

Kích thước tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 687 Lít

 • Chiều cao 178 cm
 • Chiều rộng 91.5 cm
 • Chiều sâu 71.5 cm

5. Kích thước tủ lạnh Toshiba

Tủ lạnh Toshiba Inverter 511 lít GR-RF610WE-PMV(37)-SG

 • Chiều rộng 83,3cm
 • Chiều sâu 64,8cm
 • Chiều cao 189,8cm

Tủ lạnh Toshiba Inverter 493 lít GR-RS637WE-PMV

 • Chiều rộng 89,5cm
 • Chiều sâu 74,5cm
 • Chiều cao 178,8cm

Tủ lạnh Toshiba Inverter 622 lít GR-RF690WE-PGV

 • Chiều rộng 90.5cm
 • Chiều sâu 77.5cm
 • Chiều cao 193.5cm

6. Kích thước tủ lạnh side by side Panasonic

Kích thước tủ lạnh Panasonic Inverter NR-F503GT-X2 491 lít

 • Chiều rộng: 65cm
 • Chiều sâu: 69,9cm
 • Chiều cao: 182,8cm

Kích thước tủ lạnh Panasonic NR- CY557GXVN 500 lít

 • Chiều cao 171.4 cm
 • Chiều rộng 77 cm
 • Chiều sâu 74.3 cm

Kích thước tủ lạnh Panasonic Inverter 588 lít NR-F610GT-N2

 • Chiều cao 182.8
 • Chiều rộng 74 cm
 • Chiều sâu 73.3 cm

6. Kích thước tủ lạnh Aqua

Kích thước tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB

 • Chiều cao 180.4 cm
 • Chiều rộng 83.3 cm
 • Chiều sâu 66.6 cm

Kích thước tủ lạnh Aqua Inverter 553 lít AQR-IG686AM GB

 • Chiều cao 190 cm
 • Chiều rộng 83 cm
 • Chiều sâu 66.9 cm

Kích thước tủ lạnh Aqua Inverter 565 lít AQR-IG585AS SG

 • Chiều cao 179 cm
 • Chiều rộng 90.8 cm
 • Chiều sâu 65.5 cm

Kích thước tủ lạnh Aqua Inverter 557 lít AQR-I565AS BS

 • Chiều cao 180.2 cm
 • Chiều rộng 90 cm
 • Chiều sâu 65.5 cm

7. Kích thước tủ lạnh side by side Bosch 

Kích thước tủ lạnh Bosch KAD92HI31 Seri 8

 • Chiều cao 1756 mm – Chiều rộng  912 mm –  Chiều sâu 721 mm

Tủ lạnh Bosch KAD90VB20 Seri 6, dung tích 533L

 • Chiều cao 177,0 cm – Chiều rộng  912 cm –  Chiều sâu 72,0 cm

Với những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp có thể giúp bạn biết được kích thước của các dòng tủ lạnh Side By Side của các hãng để chọn chiếc tủ lạnh phù hợp với kích thước không gian gia đình mình nhé

5/5 - (1 bình chọn)