Tuoi-xong-dat-cho-tuoi-giap-ty-1984

Bạn sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý muốn xem tuổi xông đất đầu năm 2023 nhưng lại không biết mình hợp với tuổi nào hay kỵ với tuổi nào? Xuất hành hướng nào thì tốt? Hay tuổi Giáp Tý 1984 mở hàng ngày nào thì tốt? Tất cả sẽ được điện máy Sharp Việt Nam chia sẻ xem tuổi xông đất cho tuổi Giáp Tý 1984 năm 2023 chi tiết trong bài viết dưới đây

Danh sách các tuổi xông đất cho tuổi Giáp Tý 1984 năm 2023 đầy đủ nhất

Theo các nhà tử vi, đầu năm mới Quý Mão 2023 các tuổi hợp với tuổi Giáp Tý 1984 để xông đất giúp gia chủ làm ăn phát tài phát lộc, công việc làm ăn thuận lợi bao gồm các tuổi sau:

 • Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 – mệnh Ốc Thượng Thổ (Tốt)
 • Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 – mệnh Đại Dịch Thổ (Tốt)
 • Tuổi Canh Tý sinh năm 1960 – mệnh Bích Thượng Thổ (Tốt)
 • Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 – mệnh Lộ Bàng Thổ (Khá tốt)
 • Tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 – mệnh Tinh Tuyền Thủy (Khá tốt)
 • Tuổi Nhâm Tí sinh năm 1972 – mệnh Tang Đố Mộc (Khá tốt)
 • Tuổi Quý Mùi sinh năm 1943 – mệnh Dương Liễu Mộc ( Trung Bình)
 • Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 – mệnh Đại Hải Thủy ( Trung Bình)
 • Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 – mệnh Hải Trung Kim ( Trung Bình)

Ngoài ra, các tuổi không hợp để xông đất đầu năm mới Quý Mão 2023 cho tuổi Giáp Tý bao gồm các tuổi Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011), Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001), Quý Mão (Sinh năm 1963), Đinh Mão (Sinh năm 1987) và Canh Tuất (Sinh năm 1970). Nếu các tuổi trên xông đất sẽ làm giảm vận may cũng như điều không tốt sẽ đến với gia đình bạn

Tham khảo thêm: Xem tuổi xông đất cho tuổi Quý Hợi 1983 năm 2023 tấn tài tấn lộc

Phân tích các tuổi xông đất cho tuổi Giáp Tý 1984 năm 2023

Tuoi-xong-dat-cho-tuoi-giap-ty-1984

1. Tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947 – mệnh Ốc Thượng Thổ )

Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

2. Tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968 – mệnh Đại Dịch Thổ )

Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông

Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp

Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

3. Tuổi Canh Tí (Sinh năm 1960 – mệnh Bích Thượng Thổ)

Tuổi Canh Tí ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Tí

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông

Chi Thìn của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp

Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

4. Tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1991 – mệnh Lộ Bàng Thổ )

Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

5. Tuổi Giáp Thân (Sinh năm 1944 – mệnh Tinh Tuyền Thủy)

Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương khắc với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông

Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp

Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

6. Tuổi Nhâm Tí (Sinh năm 1972 – mệnh Tang Đố Mộc)

Tuổi Nhâm Tí ngũ hành nạp âm là Tang Đố Mộc tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn.

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí.

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Nhâm Tí.

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông.

Chi Thìn của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ (1 điểm).

7. Tuổi Quý Mùi (Sinh năm 1943 – mệnh Dương Liễu Mộc)

Tuổi Quý Mùi ngũ hành nạp âm là Dương Liễu Mộc tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Dương Liễu Mộc của tuổi Quý Mùi

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Quý Mùi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

8. Tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983 – mệnh Đại Hải Thủy )

Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương khắc với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

9. Tuổi Giáp Tý (Sinh năm 1984 – mệnh Hải Trung Kim)

Tuổi Giáp Tí ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương khắc với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Giáp Tí

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Tí

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông

Chi Thìn của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp

Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Xem hướng xuất hành cho tuổi Giáp Tý 1984 năm 2023 an lành

Trong ba ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 tuổi Giáp Tý muốn thượng lộ bình an và may mắn thì nên xuất hành theo các hướng sau:

 • Mùng 1 tết (ngày 22/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.
 • Mùng 2 tết (ngày 23/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần) và ránh hướng Chính Tây.
 • Mùng 3 tết (ngày 24/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Bắc (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.

Xem giờ tốt, ngày tốt khai xuân cho tuổi Giáp Tý 1984 năm 2023 may mắn

Trong năm mới Quý Mão 2023, tuổi Giáp Tý nên khai xuân mở hàng vào các ngày mùng 1, 2, 4, 7, 9 và 10 theo các giờ hoàng đạo sau:

 • Mùng 1 tết (Chủ nhật ngày 22/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 2 tết (Thứ Hai ngày 23/1) giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 4 tết (Thứ Tư ngày 25/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 7 tết (Thứ Bảy ngày 28/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 9 tết (Thứ Hai ngày 30/1) giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
 • Mùng 10 tết (Thứ Ba ngày 31/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Bên trên chính là toàn bộ thông tin về xem tuổi xông đất cho tuổi Giáp Tý 1984 có thể giúp bạn tìm ra các tuổi đẹp, hướng xuất hành tốt và ngày khai xuân tốt trong năm 2023 rồi nhé. Chúc mừng năm mới!

Đánh giá bài viết