Tuoi-xong-dat-cho-tuoi-mau-thin-1988

Bạn tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 muốn tìm tuổi xông đất đầu năm 2023 nhưng lại không biết mình hợp với tuổi nào? Xuất hành hướng nào thì tốt? Hay tuổi Mậu Thìn khai xuân ngày nào thì tốt? Sau đây, điện máy Sharp Việt Nam sẽ bật mí các tuổi xông đất cho tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2023 an khang thịnh vượng chi tiết trong bài viết dưới đây

Tổng hợp các tuổi xông đất cho tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2023 phát tài phát lộc

Trong đầu năm mới 2023, các tuổi xông đất hợp với tuổi Mậu Thìn 1988 bao gồm các tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983), Giáp Thân (Sinh năm 2004), Bính Tý (Sinh năm 1996), Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Canh Tý (Sinh năm 1960), Tân Mùi (Sinh năm 1991), Mậu Tý (Sinh năm 2008), Mậu Thân (Sinh năm 1968), Canh Thân (Sinh năm 1980) và tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971) mang lại một năm phát lộc, phát tài và gặp nhiều may mắn.

Ngoài ra, các tuổi không nên xông đất cho tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2023 là các tuổi Đinh Dậu 1957, Ất Mùi 1955, Tân Sửu 1961, Kỷ Sửu 1949, Bính Tuất 1946, Kỷ Dậu 1969 Mậu Ngọ 1978, Đinh Mão 1987, Canh Ngọ 1990, Nhâm Thân 1992 sẽ làm giảm vận may của gia đình bạn.

Tham khảo thêm:

Lý giải các tuổi xông đất cho tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2023 chi tiết nhất

Tuoi-xong-dat-cho-tuoi-mau-thin-1988

1. Tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983 – mệnh Đại Hải Thủy)

Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi.

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

2. Tuổi Giáp Thân (Sinh năm 2004 – mệnh Tinh Tuyền Thủy)

Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông

Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp

Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

3. Tuổi Bính Tý (Sinh năm 1996 – mệnh Giản Hạ Thủy)

Tuổi Bính Tý ngũ hành nạp âm là Giản Hạ Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Giản Hạ Thủy của tuổi Bính Tý

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Bính Tý

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Thìn của gia chủ và chi Tý của người xông được tam hợp

Chi Tý của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

4. Tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967 – mệnh Thiên Hà Thủy)

Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

5. Tuổi Canh Tý (Sinh năm 1960 – mệnh Bích Thượng Thổ)

Tuổi Canh Tý ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tý

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Tý

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông

Chi Thìn của gia chủ và chi Tý của người xông được tam hợp

Chi Tý của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

6. Tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1991 – mệnh Lộ Bàng Thổ)

Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

7. Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 2008 – mệnh Tích Lịch Hỏa)

Tuổi Mậu Tý ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tý

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc bình hòa với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Tý

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Hỏa của người xông

Chi Thìn của gia chủ và chi Tý của người xông được tam hợp

Chi Tý của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

8. Tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968 – mệnh Đại Dịch Thổ)

Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông

Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp

Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

9. Tuổi Canh Thân (Sinh năm 1980 – mệnh Thạch Lựu Mộc )

Tuổi Canh Thân ngũ hành nạp âm là Thạch Lựu Mộc bình hòa với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Thạch Lựu Mộc của tuổi Canh Thân

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Canh Thân

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông

Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp

Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

10. Tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971 – mệnh Thoa Xuyến Kim)

Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Xem hướng xuất hành cho tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2023 phước lành

Trong năm 2023, tuổi Mậu Thìn 1988 mùng 1, mùng 2 và mùng 3 nên xuất hành theo các hướng sau:

  • Mùng 1 tết (ngày 22/1/2023 dương lịch): hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.
  • Mùng 2 tết (ngày 23/1/2023 dương lịch): hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.
  • Mùng 3 tết (ngày 24/1/2023 dương lịch): hướng Tây Bắc (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.

Xem ngày tốt, giờ tốt khai xuân cho tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2023 may mắn

  • Mùng 1 tết (Chủ nhật ngày 22/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 2 tết (Thứ Hai ngày 23/1) giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 4 tết (Thứ Tư ngày 25/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 7 tết (Thứ Bảy ngày 28/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 9 tết (Thứ Hai ngày 30/1) giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
  • Mùng 10 tết (Thứ Ba ngày 31/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn tìm ra các tuổi xông đất cho tuổi Mậu Thìn 1988 cũng như hướng xuất hành tốt hay ngày tốt mở hành đầu năm mới 2023 rồi nhé. Chúc mừng năm mới!

Đánh giá bài viết