tuoi-xong-dat-cho-tuoi-binh-dan-1986

Tuổi Bính Dần 1986 muốn xem tuổi xông đất, hướng xuất hành và ngày tốt khai xuân đầu năm 2023 nhưng lại không biết mình hợp tuổi nào, xuất hành hướng nào? Tất cả sẽ được điện máy Sharp Việt Nam chia sẻ xem tuổi xông đất cho tuổi Bính Dần 1986 năm 2023 chi tiết trong bài viết dưới đây

Tổng hợp các tuổi xông đất cho tuổi Bính Dần 1986 năm 2023 may mắn

Theo tử vi, các tuổi đẹp hợp với tuổi Bính Dần 1986 để xông đất năm 2023 gồm các tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1991), Mậu Dần (Sinh năm 1998), Mậu Tuất (Sinh năm 1958), Canh Ngọ (Sinh năm 1990), Tân Sửu (Sinh năm 1961), Giáp Ngọ (Sinh năm 1954), Giáp Tuất (Sinh năm 1994), Ất Mùi (Sinh năm 1955), Ất Hợi (Sinh năm 1995) và Bính Tuất (Sinh năm 2006) giúp gia chủ trong năng mới an lên làm gia, vạn sự như ý.

Ngoài ra, đầu năm 2023 các tuổi không hợp để xông nhà cho tuổi Bính Dần 1986 bao gồm các tuổi Quý Mão (Sinh năm 1963), Quý Tỵ (Sinh năm 1953), Quý Dậu (Sinh năm 1993), Bính Thân (Sinh năm 1956) và tuổi Nhâm Thân (Sinh năm 1992) sẽ làm giảm vận may của gia đình bạn

Tham khảo thêm:

Lý giải các tuổi xông đất cho tuổi Bính Dần 1986 năm 2023

tuoi-xong-dat-cho-tuoi-binh-dan-1986

Tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1991 – mệnh Lộ Bàng Thổ)

Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi

Can Bính của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1998 -mệnh Thành Đầu Thổ)

Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần

Can Bính của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Mậu Tuất (Sinh năm 1958 – mệnh Bình Địa Mộc)

Tuổi Mậu Tuất ngũ hành nạp âm là Bình Địa Mộc tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Bình Địa Mộc của tuổi Mậu Tuất

Can Bính của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Mậu Tuất

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1990 – mệnh Lộ Bàng Thổ)

Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ

Can Bính của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Tân Sửu (Sinh năm 1961 – mệnh Bích Thượng Thổ)

Tuổi Tân Sửu ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu

Can Bính của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Sửu

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông

Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954 – mệnh Sa Trung Kim)

Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương khắc với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ

Can Bính của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Giáp Tuất (Sinh năm 1994 – mệnh Sơn Đầu Hỏa)

Tuổi Giáp Tuất ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa bình hòa với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Giáp Tuất

Can Bính của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Tuất

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Hỏa của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955 – mệnh Sa Trung Kim)

Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương khắc với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi

Can Bính của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1995 – mệnh Sơn Đầu Hỏa)

Tuổi Ất Hợi ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa bình hòa với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Ất Hợi

Can Bính của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Hợi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Hỏa của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946 – mệnh Ốc Thượng Thổ)

Tuổi Bính Tuất ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất

Can Bính của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Tuất

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Xem giờ tốt, ngày tốt khai xuân cho tuổi Bính Dần 1986 năm 2023 thành công

Đầu năm Quý Mão 2023, tuổi Bính Dần 1986 nên mở hàng vào các ngày mùng 1, 2, 4, 7, 9 và 10 theo các giờ hoàng đạo sau:

  • Mùng 1 tết (Chủ nhật ngày 22/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 2 tết (Thứ Hai ngày 23/1) giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 4 tết (Thứ Tư ngày 25/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 7 tết (Thứ Bảy ngày 28/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 9 tết (Thứ Hai ngày 30/1) giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
  • Mùng 10 tết (Thứ Ba ngày 31/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Xem hướng xuất hành cho tuổi Bính Dần 1986 năm 2023

  • Mùng 1 tết (ngày 22/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.
  • Mùng 2 tết (ngày 23/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.
  • Mùng 3 tết (ngày 24/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Bắc (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn biết được các tuổi xông đất cho tuổi Bính Dần 1986 đầu năm mới 2023 cũng như chọn được ngày tốt để mở hàng đầu năm mới rồi nhé. Hãy theo dõi chúng tôi để được chia sẻ các tuổi xông đất khác

Đánh giá bài viết