Ở chuyên mục xem tuổi hôm nay, điện máy Sharp Việt Nam sẽ chia sẻ các tuổi xông đất cho tuổi Nhâm Tuất 1982 năm 2023 mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho gia chủ trong năm mới đồng thời giúp bạn biết được các tuổi không hợp để xông đất đầu năm chi tiết trong bài viết dưới đây

Tổng hợp các tuổi xông đất cho tuổi Nhâm Tuất 1982 năm 2023 đón tài lộc

Theo các nhà tử vi, tuổi xông đất đầu năm 2023 hợp với tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 là tuổi Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình), Đinh Hợi 1947 (Trung bình), Đinh Mùi 1967 (Trung bình), Canh Tuất 1970 (Trung bình), Ất Mão 1975 (Trung bình), Nhâm Tuất 1982 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung bình) an khang thịnh vượng.

Ngoài ra, đầu năm 2023 tuổi Nhâm Tuất không nên chọn các tuổi Ất Dậu 1945 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu) để xông đất đầu năm mới nhé

Luận giải các tuổi xông đất cho tuổi Nhâm Tuất 1982 năm 2023

Tuoi-xong-dat-cho-tuoi-nham-tuat-1982

Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 – mệnh Thoa Xuyến Kim 

Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (1 điểm).

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi (1 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông (2 điểm).

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 – mệnh Kim

Tuổi Nhâm Dần ngũ hành nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Nhâm Dần (1 điểm).

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Dần (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (1 điểm).

Chi Ngọ của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 – mệnh Kim

Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất (1 điểm).

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Canh Tuất (1 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông (2 điểm).

Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 – mệnh Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

Tổng điểm: 9/12 (Khá)

Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 – mệnh Kim

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

Tổng điểm: 8/12 (Trung bình)

Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thổ khắc Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

Tổng điểm: 8/12 (Trung bình)

Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 – mệnh Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi vừa phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) vừa phạm Tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) với địa chi Tuất của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

Tổng điểm: 8/12 (Trung bình)

Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 – mệnh Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy (1 điểm)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim (2 điểm)

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ (1 điểm)

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão (1 điểm)

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ (1 điểm)

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão (2 điểm)

Tổng điểm: 8/12 (Trung Bình)

Tuổi Qúy Hợi sinh năm 1983 – mệnh Thủy

Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương khắc với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ (0 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 (Trung bình)

Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 – mệnh Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy (1 điểm)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim (2 điểm)

Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ (1 điểm)

Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão (1 điểm)

Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ (2 điểm)

Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão (1 điểm)

Tổng điểm: 8/12 (Trung bình)

Xem hướng xuất hành cho tuổi Nhâm Tuất 1982 năm 2023 bình an

  • Mùng 1 tết (ngày 22/1/2023 dương lịch) hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.
  • Mùng 2 tết (ngày 23/1/2023 dương lịch) hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.
  • Mùng 3 tết (ngày 24/1/2023 dương lịch) hướng Tây Bắc (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

Xem ngày tốt, giờ tốt khai xuân cho tuổi Nhâm Tuất năm 2023 may mắn

  • Mùng 1 tết (Chủ nhật ngày 22/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 2 tết (Thứ Hai ngày 23/1) giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 4 tết (Thứ Tư ngày 25/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 7 tết (Thứ Bảy ngày 28/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 9 tết (Thứ Hai ngày 30/1) giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
  • Mùng 10 tết (Thứ Ba ngày 31/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Bên chính là toàn bộ thông tin về tuổi xông đất cho tuổi Nhâm Tuất 1982 năm 2023 cũng như ngày giờ tốt mở hàng đầu năm có thể giúp bạn tìm được tuổi và ngày tốt nhất để xông đất và mở hàng nhé

Đánh giá bài viết